جشنواره «خرید شفاف» فرصتی مناسب برای خرید کالاها

جشنواره «خرید شفاف» فرصتی مناسب برای خرید کالاها
معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جشنواره خرید شفاف مقرر شد گروه وسیعی از کالاها با قیمت مناسب تری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
منبع خبر : iribnews.ir