کاربران فضای مجازی برای مادران هشتگ زدند

کاربران فضای مجازی برای مادران هشتگ زدند
مامان مهربونم، هشتگی بود که کاربران فضای مجازی برای دل نوشته هایشان در روز مادر انتخاب کردند.
منبع خبر : iribnews.ir