مسابقات اسکی انتخابی تیم ملی در پیست دربندسر

مسابقات اسکی انتخابی تیم ملی در پیست دربندسر
مسابقات اسکی انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکاران و پیشکسوتان و مسئولین فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی در پیست بین المللی دربندسر برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir