آزادسازی ۸۴ هکتار از اراضی ملی استان بوشهر در تیر ماه

آزادسازی ۸۴ هکتار از اراضی ملی استان بوشهر در تیر ماه
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در تیرماه سال جاری ۸۴ هکتار از اراضی ملی استان بوشهر آزاد سازی و رفع تصرف شد.
منبع خبر : iribnews.ir