کمالوندی: غربی‌ها به وعده‌های خود در قبال ایران عمل نکردند

کمالوندی: غربی‌ها به وعده‌های خود در قبال ایران عمل نکردند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: غربی‌ها به وعده‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران هرگز عمل نکردند.

کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند

کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند

کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند - صاحبخبر

کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند - صاحبخبر
کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند

بهروز کمالوندی: بیشترین سطوح بازرسی آژانس در ایران انجام میشود ...

بهروز کمالوندی: بیشترین سطوح بازرسی آژانس در ایران انجام میشود ...
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

کمالوندی: تأخیر در لغو تحریمهای ایران برای غربیها زیان بیشتری خواهد ...

کمالوندی: تأخیر در لغو تحریمهای ایران برای غربیها زیان بیشتری خواهد ...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی وی گفت: غربیها به ...

روزنامه ایران (1398/02/25): کمالوندی: موضوع هسته ای ایران به ... - Magiran

روزنامه ایران (1398/02/25): کمالوندی: موضوع هسته ای ایران به ... - Magiran
کمالوندی: غربیها به وعدههای خود در قبال ایران عمل نکردند - صاحبخبر

کمالوندی میگوید خواستههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران

کمالوندی میگوید خواستههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران
sahebkhabar.ir › news › کمالوندی-غربی-ها-به-وعده-های-...

خوشچشم: اقدام متقابل ایران با ادامه موضع مخرب آژانس شدیدتر خواهد شد

خوشچشم: اقدام متقابل ایران با ادامه موضع مخرب آژانس شدیدتر خواهد شد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی وی گفت: غربیها ...

کمالوندی: اگر موضوع هستهای به شورای امنیت برود دیگر برجامی در کار ...

کمالوندی: اگر موضوع هستهای به شورای امنیت برود دیگر برجامی در کار ...
بهروز کمالوندی: بیشترین سطوح بازرسی آژانس در ایران انجام میشود ...

چرا غرب سعی در جداسازی مسائل پادمانی از برجام دارد؟ - خبرگزاری مهر

چرا غرب سعی در جداسازی مسائل پادمانی از برجام دارد؟ - خبرگزاری مهر
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در برنامه «رخ به رخ» شبکه پرس تی وی به توضیح درباره ادعا های اخیر مطرح شده از سوی آژانس بین المللی ...
منبع خبر : iribnews.ir