راهپیمایی هند متحد به پایتخت رسید

راهپیمایی هند متحد به پایتخت رسید
"راهپیمایی هند متحد" به رهبری راهول گاندی در اعتراض به سیاست‌های کنونی پس از سه ماه ونیم به دهلی نو رسید.
منبع خبر : iribnews.ir