دانشمندان زمان مرگ خورشید را مشخص کردند

دانشمندان زمان مرگ خورشید را مشخص کردند
پس از مرگ خورشید ، چه اتفاقی برای منظومه ما در آینده رخ خواهد داد؟
منبع خبر : iribnews.ir