یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است

یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است


یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است

یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است
یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است
www.iribnews.ir › بین الملل › آمریکا

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است
یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است · لاوروف: باید نظم جدید جهانی مبتنی بر عدالت شکل گیرد · سیاست های اعلامی ...

آنچه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله به بیمارستان کودکان ...

آنچه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله به بیمارستان کودکان ...
سازمان ملل: حمله به بیمارستان حفاظت شده در اوکراین جنایت جنگی است

یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است

یک مقام ارشد سازمان ملل: حمله به بیمارستان ها در اوکراین جنایت جنگی است
www.irna.ir › news › سازمان-ملل-حمله-به-بیمارستان-ح...

در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله به بیمارستان کودکان ...

در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله به بیمارستان کودکان ...
او گفت: حملات از بهار ۲۰۲۴ تشدید شده است.سازمان بهداشت جهانی از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون یک هزار و ۸۷۸ حمله به مراکز سلامتی، پرسنل، حمل و نقل، تجهیزات ...

اوکراین - قطره

اوکراین - قطره
ارشد

بین الملل - خبرگزاری صدا و سیما

بین الملل - خبرگزاری صدا و سیما
ارشد
منبع خبر : iribnews.ir