پیش نشست همایش «مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت» برگزار می‌شود

پیش نشست همایش «مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت» برگزار می‌شود
ششمین پیش نشست همایش بین‌المللی «مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت»، امروز ۱۸ اردیبهشت‌ برگزار می‌شود.

پیش نشست همایش
منبع خبر : iribnews.ir