وظیفه سازمان ملل متحد چیست؟

وظیفه سازمان ملل متحد چیست؟
حمایت‌های سازمان ملل از رژیم کودک کش
منبع خبر : iribnews.ir