هوای تهران برای افراد حساس آلوده است

هوای تهران برای افراد حساس آلوده است
شاخص کیفیت هوا با توجه به بارش باران، در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

هوای تهران برای افراد حساس آلوده است - خبرگزاری صدا و سیما

هوای تهران برای افراد حساس آلوده است - خبرگزاری صدا و سیما

هوای تهران همچنان آلوده است - خبرگزاری مهر | Mehr News Agency

هوای تهران همچنان آلوده است - خبرگزاری مهر | Mehr News Agency
هوای تهران برای افراد حساس آلوده است - خبرگزاری صدا و سیما

کیفیت هوای تهران در شرایط
منبع خبر : iribnews.ir