هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه

هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه
از آغاز حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم ۲۰۰ نظامی ذخیره این رژیم کشته شدند.

هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه

هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه

هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه - صاحبخبر

هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه - صاحبخبر
هلاکت ۲۰۰ نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه

آمار تلآویو از هلاکت ۲۰۰ نظامی صهیونیست در جنگ زمینی غزه - فارس

آمار تلآویو از هلاکت ۲۰۰ نظامی صهیونیست در جنگ زمینی غزه - فارس
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

صدونهمین روز
منبع خبر : iribnews.ir