نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید
نشست دو روزه وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک در شهر بنگلور هند خاتمه پیدا کرد.

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر

نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر
نشست گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید

گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم

گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم
www.iribnews.ir › بین الملل › اقتصادی

نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین پایان مییابد

نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین پایان مییابد
نشست دو روزه وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه بیست بدون صدور بیانیه مشترک در شهر بنگلور هند خاتمه پیدا کرد.

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه ...

نشست گروه ۲۰ در خصوص تغییرات اقلیمی جهان بدون صدور بیانیه ...
نشست وزرای دارایی گروه ۲۰؛ شکست در محکومیت روسیه - خبرگزاری مهر

اختلاف نظر رهبران مالی جی ۲۰ بر سر بدهیها و جنگ روسیه-اوکراین - ایسنا

اختلاف نظر رهبران مالی جی ۲۰ بر سر بدهیها و جنگ روسیه-اوکراین - ایسنا
www.mehrnews.com › news › نشست-وزرای-دارایی-گ...

پایان نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین - راهبرد معاصر

پایان نشست گروه ۲۰ احتمالا بدون اجماع درباره جنگ اوکراین - راهبرد معاصر
در بیانیه پایانی نشست ورزای دارایی گروه بیست آمده است: بیشتر اعضا جنگ در اوکراین را به شدت محکوم کردند و تاکید دارند که این جنگ درد و رنج ...

نشست گروه ۲۰ بدون صدور بیانیه مشترک و بینتیجه پایان یافت

نشست گروه ۲۰ بدون صدور بیانیه مشترک و بینتیجه پایان یافت
گروه 20 درباره مناقشه روسیه و اوکراین به اجماع نرسید - العالم

اختلاف نظر بین اعضای گروه ۲۰؛ بیانیه رسمی صادر نشد

اختلاف نظر بین اعضای گروه ۲۰؛ بیانیه رسمی صادر نشد
fa.alalam.ir › news › گروه-20-درباره-مناقشه-روسیه-و-ا...
منبع خبر : iribnews.ir