معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی


معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی
معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

اجتماعی - جامعه و شهری - خبرگزاری صدا و سیما

اجتماعی - جامعه و شهری - خبرگزاری صدا و سیما
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

رصدخانه ملی رفاه ایرانیان با حمایت و مشارکت بانک رفاه کارگران ...

رصدخانه ملی رفاه ایرانیان با حمایت و مشارکت بانک رفاه کارگران ...
معاون رفاه وزیر کار گفت: در طرح سومی که از سوی دولت شهید رئیسی اجرا شد، کودکانی که نیازمند تغذیه مضاعف بودند و در ۷ دهک اول بودند در دو گروه ...

افتتاح رصدخانه ملی پایگاه رفاه ایرانیان با حضور وزیر کار - دولت

افتتاح رصدخانه ملی پایگاه رفاه ایرانیان با حضور وزیر کار - دولت
معاون رفاه وزیر کار: رصدخانه رفاه ایرانیان یادگار دولت شهید رئیسی

رصدخانه ملی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد - آنا

رصدخانه ملی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد - آنا
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایگاه" رصد خانه رفاه ایرانیان" یادگار شهید رئیسی برای هزینه کرد دقیق منابع مالی برای جامعه ایرانی است.

سامانه
منبع خبر : iribnews.ir