ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت

ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت
قاری و حافظ کل قرآن و نخبه مکانیک بود، اربعین برای خودش کفن خرید و به همسرش گفته بود: این آخرین کربلای من است و دیگر در این دنیا کاری ندارم، نهایتاً در حرم شاه‌چراغ (ع) لحظاتی پس از خداحافظی ویژه با حضرت، به شهادت رسید.

ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت

ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت

ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت | قاری - قطره

ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت | قاری - قطره
ماجرای خداحافظی عجیب شهید معصومی لحظاتی قبل از شهادت

اخبار
منبع خبر : iribnews.ir