دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل گفت: برای برگزاری همایش بین المللی امناء الرسل چهار هزار کارت دعوت برای اندیشمندن، محققان، نویسندگان، و مسئولان مراکز و موسسات علمی حوزوی تدارک دیده شده است.

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بینالمللی امناءالرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بینالمللی امناءالرسل
www.hawzahnews.com › news › دعوت-از-چهار-هزار-نخ...

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل
حوزه/ اولین کنگره از سلسله کنگره های امناءالرسل با پاسداشت از مقام علمی آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان به ابتکار حوزه علمیه قم به ...

دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل خبر داد: دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای

دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل خبر داد: دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
www.ghatreh.com › news › دعوت-چهار-هزار-نخبه-حوزو...

دعوت از دفتر تبلیغات اسلامی برای همکاری در کنگره علمی امناء الرسل

دعوت از دفتر تبلیغات اسلامی برای همکاری در کنگره علمی امناء الرسل
حوزه/ اولین کنگره از سلسله کنگره های امناءالرسل با پاسداشت از مقام علمی آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان ب.

ایسنا: کنگره علمی امناء الرسل(ص) در دو حوزه علمیه قم و نجف برگزار ...

ایسنا: کنگره علمی امناء الرسل(ص) در دو حوزه علمیه قم و نجف برگزار ...
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بینالمللی امناءالرسل

کنگره علمی امناء الرسل(ص) در دو حوزه علمیه قم و نجف برگزار خواهد شد

کنگره علمی امناء الرسل(ص) در دو حوزه علمیه قم و نجف برگزار خواهد شد
qom.iqna.ir › قم › فعالیت های قرآنی
منبع خبر : iribnews.ir