حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش
یاسوج_ تصاویر دریافتی از منطقه حفاظت شده خائیز بیانگر حجم سنگین آتش در منطقه است.

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خاییز/ خطر در کمین حیات وحش - قطره

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خاییز/ خطر در کمین حیات وحش - قطره
حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش
www.mehrnews.com › استانها › کهگیلویه و بویراحمد

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش

حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خائیز/ خطر در کمین حیات وحش
حجم سنگین آتش کار مهار را برای تیمهای اطفای حریق سخت کرده است. خطر حیات وحش منطقه نظیر پلنگ، خرس، گرگ، کل و بز و. … را تهدید میکند. کد خبر ...

آتشسوزی جنگل های خائیز در حال گسترش است/ نیاز فوری به کمک

آتشسوزی جنگل های خائیز در حال گسترش است/ نیاز فوری به کمک
حجم سنگین آتش در منطقه حفاظت شده خاییز/ خطر در کمین حیات وحش - قطره

آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده
منبع خبر : mehrnews.com