جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده

جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده


جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده

جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده

جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا 10 سال آینده - خبر فارسی

جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا 10 سال آینده - خبر فارسی
جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده

تولید نفت کشور تا پایان ۱۴۰۳ به روزانه ۴ میلیون بشکه میرسد - برنا

تولید نفت کشور تا پایان ۱۴۰۳ به روزانه ۴ میلیون بشکه میرسد - برنا
www.iribnews.ir › اقتصادی › آب و انرژی

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ ...

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ ...
جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا ۱۰ سال آینده. معاون وزیر نفت با بیان اینکه امروز صادر کننده نیروی انسانی متخصص هستیم، گفت ...

تولید نفت ایران تا پایان امسال به ۴ میلیون بشکه در روز میرسد

تولید نفت ایران تا پایان امسال به ۴ میلیون بشکه در روز میرسد
جهش تولید دو برابری در پتروشیمی، از امسال تا 10 سال آینده - خبر فارسی

افزایش ۲ برابری درآمد پتروشیمی بندر امام خمینی تا ۵ سال آینده ...

افزایش ۲ برابری درآمد پتروشیمی بندر امام خمینی تا ۵ سال آینده ...
به گزارش ایراسین ، مرتضی شاه میرزایی در همایش انتقال فناوری و بومی سازی کاتالیست های صنایع پالایشی، پتروشیمی و گاز که امروز برگزار شد، دراین باره گفت: طی دو سال ...

بهرهبرداری از ۷۹ پروژه نیمهتمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳ - شانا

بهرهبرداری از ۷۹ پروژه نیمهتمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳ - شانا
تولید نفت کشور تا پایان ۱۴۰۳ به روزانه ۴ میلیون بشکه میرسد - برنا

جهش ۲۶ برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ۴۲ سال گذشته

جهش ۲۶ برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در ۴۲ سال گذشته
borna.news › اقتصادی › نفت و انرژی

ارزش تولید صنعت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ دو برابر میشود - نیپنا

ارزش تولید صنعت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ دو برابر میشود - نیپنا
وزیر نفت تأکید کرد که ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و دیگر فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران نیز از ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ...
منبع خبر : iribnews.ir