توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با مالکیت فکری و دارایی‌های نامشهود
نخستین همایش «پیشران های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری برگزار شد.

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد

توسعه اقتصاددانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود ...

توسعه اقتصاددانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود ...
اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد

اقتصاد دانش بنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد

اقتصاد دانش بنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد
www.isna.ir › news › اقتصاد-دانش-بنیان-با-مالکیت-...

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد
شرکتهایی که علیرغم برخورداری کمتر از داراییها و زیرساختهای فیزیکی، به واسطه داراییهای نامشهود و نوآوری، ارزش افزوده قابل توجهی خلق میکنند.

اقتصاد دانش بنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد

اقتصاد دانش بنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد
مقالاتِ تحقیقاتی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد

اقتصاد دانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود توسعه مییابد
توسعه اقتصاددانشبنیان با مالکیت فکری و داراییهای نامشهود ...

مقاله کنفرانس: اقتصاد دانش بنیان و ظهور سرمایه های فکری - علم نت

مقاله کنفرانس: اقتصاد دانش بنیان و ظهور سرمایه های فکری - علم نت
دهقانی فیروزآبادی ابراز امیدواری کرد: در مقوله اقتصاد دانش بنیان و توسعه آن دیر بیدار نشویم. وی تصریح کرد: در آینده فقط شرکتهایی در کورس رقابت ...

عوامل موثر بر دارایی های نامشهود و بررسی نقش آنها در اقتصاد دانش بنیان ...

عوامل موثر بر دارایی های نامشهود و بررسی نقش آنها در اقتصاد دانش بنیان ...
اقتصاد دانش بنیان با مالکیت فکری و دارایی های نامشهود توسعه می یابد

[PDF] الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسالمی ایران بارویکرد مدلسازی

[PDF] الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسالمی ایران بارویکرد مدلسازی
www.ghatreh.com › news › اقتصاد-دانش-بنیان-مالک...
منبع خبر : iribnews.ir