تشکیل جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی پس از ۶ سال

تشکیل جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی پس از ۶ سال
جلسه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی پس از شش سال وقفه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر تخصیص حداکثری بودجه سازمان نهضت سواد آموزی و تلاش برای ریشه کنی بیسوادی در کشور تاکید شد.
منبع خبر : iribnews.ir