انضباط مالی به معنای انقباض مالی نیست

انضباط مالی به معنای انقباض مالی نیست
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: یکی از بلوغ‌یافته‌ترین روش‌های مدیریتی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال اجرا است و رشد و بلوغ آن به خاطر شفافیت عملکردی است که دارد.
منبع خبر : iribnews.ir