استقبال خانواده‌های دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان

استقبال خانواده‌های دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان
رئیس فراکسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۲۰ هزار نفر از خانواده‌های دارای ۳ فرزند که مشمول قانون جوانی برای زمین رایگان هستند تا کنون برای دریافت این اراضی ثبت نام کرده اند، گفت: سال ۱۴۰۳ با قدرت و قوت بیشتری بحث ساخت و ساز زمین‌های رایگان واگذار شده پیگیری خواهد شد.

استقبال خانوادههای دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان

استقبال خانوادههای دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان

۱۸۴ قطعه زمین به خانواده های دارای سه فرزند اصفهان واگذار شد - ایرنا

۱۸۴ قطعه زمین به خانواده های دارای سه فرزند اصفهان واگذار شد - ایرنا
استقبال خانوادههای دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان

استقبال خانواده های دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان - قطره

استقبال خانواده های دارای سه فرزند برای دریافت زمین رایگان - قطره
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

اخبار
منبع خبر : iribnews.ir